Archivo por meses: enero 2014

IkasEkiten bideo txapelketa

Ikasekiten ekimenak antolatzen duen bideo txapelketaren helburua bideo labur baten bitartez tailerrak Araba mailan ezagutzea da. Horretarako, IkasEkiten parte hartu duten talde bakoitzak modu berritzaile batekean deskribatu beharko du.

Bertan, lehiaketan IkasEkiten ekimeneko bigarren edizioko tailerretan egon diren 22 taldeek hartuko dute parte (Egun berean eta ikastetxe bereko taldeak)

Txapelketaren iraupena

Bideoak egiteko epea: 2013ko abenduaren 16tik 2014ko urtarrilaren 17ra

Bideoak bidaltzeko azken eguna: 2014ko urtarrilaren 17a

Txapelketaren iraupena: 2014ko urtarrilaren 20tik 31ra.

Txapelketaren prozedura

1.- Bideoa egin: Talde bakoitzak gehienez 3 minutuko bideo bat egingo du, non IkasEkiten tailerrei erreferentzia eginez modu berritzaile eta  originalean, ikasleek dituzten baliabideekin

2.- Bideoa bidali: Bideoa amaitzean maitane@ceia.es helbidera bidali beharko da2014ko urtarrilaren 17a baino lehen. (erantsi edo deskargatzeko esteka adieraziz) Bertan taldea aipatuz (Ikastetxea eta IkasEkiten tailerrean egondako data)

3.- Youtuben argitaratu: CEIAk Youtuben bideoak ezarriko ditu eta txapelketa 2014ko urtarrilaren 20 eta 31 bitartean izango da.

4.- Bideo saritua: Ebazpena 2014ko otsailaren 14an argitaratuko da

CEIAko epaimahaiak sariak erabakiko ditu originaltasunaren eta bisita kopuruaren arabera. CEIAk kategoria batean saririk gabe gelditzeko aukera gordetzen du bideoak txapelketaren balditzak betetzen ez baditu.

Sariak

Youtuben bisita gehien izan dituen bideoa: Abentura txangoa (Erabakitzeke).Gehienez 50 ikasle. Ikastetxe saridunak erabakiko du sariaren gauzatzea

 Ahalmen sortzaile gehien izan duen bideoa: 2 ipad mini. Ikastetxe saridunak erabakiko du sariaren gauzatzea

 Irabazlearen adierazpena

Irabazlearen adierazpena www.ikasekiten.com blogaren bitartez egingo da, gainera, txapelketan parte hartu duten ikastetxe guztiei ebazpena egingo zaie.

Irudi eta jabetza intelektualaren eskubideak

Partaide guztiek CEIA baimentzen dute, beste edonolako baimenik gabe bideoak eta lehiaketan erabilitako material osagarriak zabaldu, erabili edo/eta ezagutzera eman CEIAk ezartzen dituen modu eta baliabideetan.

Concurso de videos IkasEkiten

El objetivo es la difusión de la iniciativa en el ámbito de Álava mediante una breve grabación donde cada grupo de participantes de IkasEkiten describe la iniciativa de un modo creativo.

En él podrán participar los 22 grupos (personas que asistieron al taller la misma jornada y sean alumnos/as del mismo colegio)  que han asistido a la segunda edición de IkasEkiten.

Vigencia del concurso

Plazo para la realización de los videos: 16 de diciembre 2013 – 17 de enero de 2014

Fecha límite de entrega de los videos: 17 de enero 2014

Duración del concurso: 20 enero 2014 – 31 enero 2014

Mecánica del concurso

1.- Realización del video: Cada grupo realizará un video de máximo 3 minutos de duración donde se haga referencia a los talleres Ikasekiten de una manera creativa y original con las herramientas que tengan a su alcance.

 2.- Envío del video: Una vez finalizado el video éste se enviará antes del 17 de enero de 2014 a maitane@ceia.es (adjunto o  link para descargarlo) indicando el grupo al que pertenece ( Centro educativo y fecha del taller IkasEkiten)

3.- Publicación en Youtube: CEIA publicará los videos en Youtube y dará comienzo el concurso entre el 20 de enero de 2014 y 31 de enero de 2014.

 4.- Vídeo premiado: La resolución se publicará el 14 de febrero de 2014.

Un jurado de CEIA decidirá los premios en base al número de visitas y a la creatividad. CEIA se reserva la opción de que el premio en alguna categoría quede vacante en el caso de no cumplir con las condiciones del concurso.

Premios

Premio al video más visitado en Youtube: Excursión multiaventura (por determinar) máximo 50 alumnos/as. El centro ganador decidirá la ejecución del premio .

Premio al video más creativo: 2 ipad mini. El centro ganador decidirá la ejecución del premio.

Comunicación del ganador

La comunicación del ganador se realizará a través del blog www.ikasekiten.com  y también se comunicará la resolución a todos los colegios que hayan participado en el concurso.

Derechos de imagen y propiedad intelectual

Todos los participantes autorizan expresamente a CEIA sin necesidad de otra autorización especial, a difundir, utilizar y/o publicitar los videos y materiales empleados en el concurso, en la forma y medios que CEIA considere conveniente.